> Начало > Общински съвет > Решения > РЕШЕНИЕ № 877 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 18.12.2014 ГОДИНА,

РЕШЕНИЕ № 877 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 18.12.2014 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 44

29.12.2014

ОТНОСНО: Предварително съгласие за промяна на предназначение на поземлен имот с № 005189, землището на с. Соколовци, общ. Смолян.

РЕШЕНИЕ № 877