> Начало > Общински съвет > Решения > РЕШЕНИЕ № 871 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 18.12.2014 ГОДИНА,

РЕШЕНИЕ № 871 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 18.12.2014 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 44

29.12.2014

ОТНОСНО: Изкупуване на недвижим поземлен имот с планоснимачен №231, кв. 29 по плана на с. Кутела, общ. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС

РЕШЕНИЕ № 871