> Начало > Общински съвет > Решения > РЕШЕНИЕ № 870 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 18.12.2014 ГОДИНА,

РЕШЕНИЕ № 870 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 18.12.2014 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 44

29.12.2014

ОТНОСНО: Продажба на поземлен имот с идентификатор 68000.502.432, Урегулиран поземлен имот ХХІ-32, кв. 7 по плана на с. Солища, общ. Смолян.

РЕШЕНИЕ № 870