> Начало > Общински съвет > Решения > РЕШЕНИЕ № 868 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 18.12.2014 ГОДИНА,

РЕШЕНИЕ № 868 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 18.12.2014 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 44

29.12.2014

ОТНОСНО: Отдаване под наем на помещение за продажба на закуски и сладкарски изделия по реда на Закона за общинската собственост

РЕШЕНИЕ № 868