> Начало > Общински съвет > Решения > РЕШЕНИЕ № 867 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 18.12.2014 ГОДИНА,

РЕШЕНИЕ № 867 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 18.12.2014 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 44

29.12.2014

ОТНОСНО: Одобряване на изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на УПИ VІ - 223 курортна дейност в кв.1 в курортно – туристическо ядро ”Малина”, курортен комплекс Пампорово, Община Смолян.

РЕШЕНИЕ № 867