> Начало > Екология > Информация > ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА, ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ПОДЗЕМНИ ВОДИ

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА, ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ПОДЗЕМНИ ВОДИ

03.01.2014

 На основание чл.62(a), ал.(3)от Закона за водите (обн.ДВ бр.67/1999г., изм. и доп. ДВ бр.61/2010г.), се обявява открита процедура, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения, каптиран извор КИ в имот номер 444.0012, местността „Куртов лов” в ДГФ отдел 97 „д”- Държавно лесничейство - Пампорово, в землището на гр.Смолян, община Смолян, област Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ