> Начало > Проекти > Актуално > ИНТЕГРИРАН ВОДЕН ПРОЕКТ НА АГЛОМЕРАЦИЯ ГРАД СМОЛЯН

ИНТЕГРИРАН ВОДЕН ПРОЕКТ НА АГЛОМЕРАЦИЯ ГРАД СМОЛЯН

 


 

 

 

 

 

 

НА 13.12.2013 Г. ОТ 14.00 Ч. В ЗАЛА 247 НА ОБЩИНА СМОЛЯН, ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

Пълна информация може да прочетете на адрес: http://www.smolyan.bg/bg/news/view/2136

Прессъобщението може да изтеглите от ТУК

 

На 03.04.2013г. е ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ

„ИЗГОТВЯНЕ НА ФИНАНСОВ АНАЛИЗ С ВКЛЮЧЕН АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ И ПОЛЗИТЕ ПО ПРОЕКТ „ИНТЕГРИРАН ВОДЕН ПРОЕКТ НА АГЛОМЕРАЦИЯ ГР. СМОЛЯН” ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА” 2007-2013, ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № DIR-51011119-С009/19.07.2011 Г.”  

На 29.03.2013г. е ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ „ИНТЕГРИРАН ВОДЕН ПРОЕКТ НА АГЛОМЕРАЦИЯ ГР. СМОЛЯН” ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА” 2007-2013, ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № DIR-51011119-С009/19.07.2011 Г.”

На 08.03.2013г. е ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ

„ИЗГОТВЯНЕ НА ОЦЕНКИ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОЕЖИТЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ, ИЗРАБОТЕНИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ „ИНТЕГРИРАН ВОДЕН ПРОЕКТ НА АГЛОМЕРАЦИЯ ГР. СМОЛЯН” ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА” 2007-2013, ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № DIR-51011119-С009/19.07.2011 Г.”

 На 10.01.2013г. е ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ

„ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ЗВЕНОТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „ИНТЕГРИРАН ВОДЕН ПРОЕКТ НА АГЛОМЕРАЦИЯ ГРАД СМОЛЯН”, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА“ 2007 – 2013”

На 23.02.2012г.  е ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ

РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРЕДИНВЕСТИЦИОННО ПРОУЧВАНЕ, ИДЕЕН ПРОЕКТ И ИЗРАБОТВАНЕ НА РАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА ОБЕКТ: 'ИНТЕГРИРАН ВОДЕН ПРОЕКТ НА АГЛОМЕРАЦИЯ ГР. СМОЛЯН

На 19.01.2012 г. е ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:„Одит  на проект „Интегриран воден  проект на агломерация град Смолян” , ОП Околна среда 2007 - 2013”

Снимки от проведена пресконференция на 22.07.2011 г. от 11:00 ч. в зала 247 на Община Смолян  

 

ДОГОВОР № DIR-51011119-C009/19.07.2011 БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ № DIR-51011119-9-21/01.11.2010 ИНТЕГРИРАН ВОДЕН ПРОЕКТ НА АГЛОМЕРАЦИЯ ГРАД СМОЛЯН. СЪСТОЯЛА СЕ НА 19.07.2011 В СГРАДАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ