> Начало > Общински съвет > Дневен ред > ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 21 ОКТОМВРИ 2013 Г. ОТ 11.30 ЧАСА

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 21 ОКТОМВРИ 2013 Г. ОТ 11.30 ЧАСА

17.10.2013

Уведомявам Ви, че на 21 октомври 2013 г. от 11.30 часа свиквам тържествено заседание на Общинския съвет по повод честването на 101 години от Балканската война и Освобождението на Родопите в заседателната зала на Община Смолян с предложение за следния


Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Тържествено слово от Таня Марева – Директор на Регионален исторически музея „Стою Шишков” гр. Смолян по повод 101 години от Освобождението на Родопите.

 


ФИЛИП ТОПОВ
Председател на Общинския съвет

 

ДНЕВЕН РЕД - 21.10.2013