> Начало > Проекти > РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

ПРОЕКТ № BG16RFOP001-1.022-0002-C01

18.01.2017

Проект „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян

ОДОБРЕНА ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

27.12.2016

 .

ПРОЕКТ BG16RFOP001-1.022-0001-С01

27.12.2016

Проект „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян“