> Начало > Общински съвет > Дневен ред

Дневен ред

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 31 ОКТОМВРИ 2013 Г. ОТ 13.00 ЧАСА

25.10.2013

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 31 октомври 2013 г. от 13.00 часа свиквам заседание на Общинския съвет в заседателната зала на Община Смолян

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 21 ОКТОМВРИ 2013 Г. ОТ 11.30 ЧАСА

17.10.2013

Уведомявам Ви, че на 21 октомври 2013 г. от 11.30 часа свиквам тържествено заседание на Общинския съвет по повод честването на 101 години от Балканската война и Освобождението на Родопите в заседателната зала на Община Смолян.

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 26 СЕПТЕМВРИ 2013 Г. ОТ 10.00 ЧАСА

18.09.2013

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 26 септември 2013 г. от 10.00 часа свиквам заседание на Общинския съвет в заседателната зала на Община Смолян.

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 07 АВГУСТ 2013 Г. ОТ 10.00 ЧАСА

02.08.2013

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 57, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на 7 ...

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 25 ЮЛИ 2013 Г. ОТ 10.00 ЧАСА

18.07.2013

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 25 юли 2013 г. от 10.00 часа свиквам заседание на Общинския съвет в заседателната зала на Община Смолян.

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 27 ЮНИ 2013 Г. ОТ 10.00 ЧАСА

19.06.2013

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 27 юни 2013 г. от 10.00 часа свиквам заседание на Общинския съвет в заседателната зала на Община Смолян

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 06 ЮНИ 2013 Г. ОТ 10.00 ЧАСА

27.05.2013

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 6 юни 2013 г. от 10.00 часа свиквам заседание на Общинския съвет в заседателната зала на Община Смолян.

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 22 МАЙ 2013 Г. ОТ 10.00 ЧАСА

13.05.2013

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 22 май 2013 г. от 10.00 часа свиквам заседание на Общинския съвет в заседателната зала на Община Смолян.

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 19 АПРИЛ 2013 Г. ОТ 13.00 ЧАСА

09.04.2013

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 19 април 2013 г. от 13.00 часа свиквам заседание на Общинския съвет в заседателната зала на Община Смолян.

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 25 МАРТ 2013 Г. ОТ 10.00 ЧАСА

21.03.2013

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 57, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

< 1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >