> Начало > Общински съвет > Дневен ред

Дневен ред

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 26 СЕПТЕМВРИ 2013 Г. ОТ 10.00 ЧАСА

18.09.2013

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 26 септември 2013 г. от 10.00 часа свиквам заседание на Общинския съвет в заседателната зала на Община Смолян.

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 07 АВГУСТ 2013 Г. ОТ 10.00 ЧАСА

02.08.2013

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 57, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на 7 ...

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 25 ЮЛИ 2013 Г. ОТ 10.00 ЧАСА

18.07.2013

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 25 юли 2013 г. от 10.00 часа свиквам заседание на Общинския съвет в заседателната зала на Община Смолян.

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 27 ЮНИ 2013 Г. ОТ 10.00 ЧАСА

19.06.2013

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 27 юни 2013 г. от 10.00 часа свиквам заседание на Общинския съвет в заседателната зала на Община Смолян

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 06 ЮНИ 2013 Г. ОТ 10.00 ЧАСА

27.05.2013

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 6 юни 2013 г. от 10.00 часа свиквам заседание на Общинския съвет в заседателната зала на Община Смолян.

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 22 МАЙ 2013 Г. ОТ 10.00 ЧАСА

13.05.2013

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 22 май 2013 г. от 10.00 часа свиквам заседание на Общинския съвет в заседателната зала на Община Смолян.

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 19 АПРИЛ 2013 Г. ОТ 13.00 ЧАСА

09.04.2013

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 19 април 2013 г. от 13.00 часа свиквам заседание на Общинския съвет в заседателната зала на Община Смолян.

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 25 МАРТ 2013 Г. ОТ 10.00 ЧАСА

21.03.2013

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 57, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 15 МАРТ 2013 Г. ОТ 13.00 ЧАСА

08.03.2013

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 15 март 2013 г. от 13.00 часа свиквам заседание на Общинския съвет в заседателната зала на Община Смолян.

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 28 ФЕВРУАРИ 2013 Г. ОТ 10.00 ЧАСА

20.02.2013

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 28 февруари 2013 г. от 10.00 часа свиквам заседание на Общинския съвет в заседателната зала на Община Смолян.

< 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >