> Начало > Общински съвет > Дневен ред

Дневен ред

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 18.09.2014 г. ОТ 10:00 ЧАСА

09.09.2014

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 18.09.2014 г. от 10.00 часа свиквам заседание на Общинския съвет в заседателната зала на Община Смолян.

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 07.08.2014 г. ОТ 10:00 ЧАСА

31.07.2014

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 07.08.2014 г. от 10.00 часа свиквам заседание на Общинския съвет в заседателната зала на Община Смолян с предложение за следния

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 27 ЮНИ 2014 Г. ОТ 10.00 ЧАСА

20.06.2014

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 27.06.2014 г. от 10.00 часа свиквам заседание на Общинския съвет в заседателната зала на Община Смолян с предложение за следния

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 21 МАЙ 2014 Г. ОТ 10.00 ЧАСА

14.05.2014

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 21.05.2014 г. от 10.00 часа свиквам заседание на Общинския съвет в заседателната зала на Община Смолян

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 10 АПРИЛ 2014 Г. ОТ 10.00 ЧАСА

03.04.2014

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 10.04.2014 г. от 10.00 часа свиквам заседание на Общинския съвет в заседателната зала на Община Смолян с предложение за следния.

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 20 МАРТ 2014 Г. ОТ 10.00 ЧАСА

12.03.2014

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 20.03.2014 г. от 10.00 часа свиквам заседание на Общинския съвет в заседателната зала на Община Смолян

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 28 ФЕВРУАРИ 2014 Г. ОТ 10.00 ЧАСА

20.02.2014

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 28 февруари 2014 г. от 10.00 часа свиквам заседание на Общинския съвет в заседателната зала на Община Смолян

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 31 ЯНУАРИ 2014 Г. ОТ 13.00

21.01.2014

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 31 януари 2014 г. от 13.00 часа свиквам заседание на Общинския съвет в заседателната зала на Община Смолян с предложение за следния

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 19 ДЕКЕМВРИ 2013 Г. ОТ 10.00 ЧАСА

11.12.2013

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 19 декември 2013 г. от 10.00 часа свиквам заседание на Общинския съвет в заседателната зала на Община Смолян.

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 10 ДЕКЕМВРИ 2013 Г. ОТ 14.00 ЧАСА

06.12.2013

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.57 ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация ...

< 1 2 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >