MUSTER

ПРОЕКТ "MUSTER" (МНОГОСТЕПЕННО УПРАВЛЕНИЕ ЗА ИНТЕГРИРАНО И УСТОЙЧИВО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ) ПО ПРОГРАМА "ЕВРОПА ЗА ГРАЖДАНИТЕ 2014-2020"

ВТОРА СРЕЩА НА ЕВРОПЕЙСКАТА МРЕЖА MUSTER Община Смолян работи съвместно с още четири общини: Чита ди Кастело(Италия) – водещ партньор, Жу ле Тур(Франция), Сигиошара (Румъния) и Льоррах (Германия) по проект MUSTER «Многостепенно управление за ...