> Начало > Спорт > Ученически спорт

Ученически спорт

ОБЩИНСКИ КРЪГ ОТ УЧЕНИЧЕСКИТЕ ИГРИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

27.10.2016

Правила за вътрешния ред при организиране и провеждане на Общински кръг от ученическите игри през учебната 2016/2017 година