> Начало > Общински съвет > Контрол за Законосъобразност

Контрол за Законосъобразност

ЗАПОВЕД № АП-03-14-307 от 13.09.2016 на Областния управител на Област Смолян

20.09.2016

С която се връщат за ново обсъждане Решения № 253 и № 262 от 01.09.2016 г. на Общински съвет.

ЗАПОВЕД № АП-03-14-65 от 07.03.2016 на Областния управител на Област Смолян

14.03.2016

С която се връща за ново обсъждане Решение № 76/18.02.2016 г. на Общински съвет.

< 1 2