> Начало > Устройство на територията > Обявления на основание член 129, ал.5 от ЗУТ

Обявления на основание член 129, ал.5 от ЗУТ

ЗАПОВЕД №УТ-067

23.08.2017

На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.135 ал.3 от ЗУТ /въз основа на фактически основания съдържащи се в Заповед №УТР-038 от 12.07.2017 год. и обяснителна записка/, чл.134 ал.2 т.2 и т.6 от ЗУТ, чл.110 ал.1 т.1 от ЗУТ и Решение №2 от ...

ЗАПОВЕД №УТ-066

23.08.2017

На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.135 ал.3 от ЗУТ /въз основа на фактически основания съдържащи се в Заповед №УТР-031 от 13.06.2017 год. и обяснителна записка/, чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ, чл.110 ал.1 т.1 от ЗУТ, чл.62а ал.3 от ЗУТ ...

ЗАПОВЕД №УТ-065

23.08.2017

На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.124а ал.1 от ЗУТ /въз основа на фактически основания съдържащи се в Решение №374 на Общински съвет - Смолян, взето на заседанието му състояло се на 14.03.2017 год., Протокол №23

ЗАПОВЕД №УТ-064

11.08.2017

На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.124а ал.2 от ЗУТ /въз основа на фактически основания съдържащи се в Решение №333 на Общински съвет - Смолян, взето на заседанието му състояло се на 16.12.2016 год., Протокол №20 и обяснителна ...

ЗАПОВЕД №УТ-063

11.08.2017

На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.124а ал.1 и 124б ал.1 от ЗУТ /въз основа на фактически основания съдържащи се в Решение №517 на Общински съвет Смолян, взето на заседание състояло се на 29.06.2017 год., Протокол №26 и обяснителна ...

ЗАПОВЕД №УТ-062

11.08.2017

На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.135 ал.3 от ЗУТ /въз основа на фактически основания съдържащи се в Заповед №УТР-029 от 26.05.2017 год. и обяснителна записка/, чл.134 ал.2 т.2 от ЗУТ, чл.110 ал.1 т.1 от ЗУТ и Решение №3 от Протокол ...

ЗАПОВЕД №УТ-061

11.08.2017

На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.135 ал.3 от ЗУТ /въз основа на фактически основания съдържащи се в Заповед №УТР-028 от 05.05.2017 год. и обяснителна записка/, чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ, чл.110 ал.1 т.2 от ЗУТ и Решение №11 от Протокол ...

ЗАПОВЕД №УТ-060

08.08.2017

На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.124а ал.1 от ЗУТ /въз основа на фактически основания съдържащи се в Решение №171 на Общински съвет - Смолян, взето на заседанието му състояло се на 13.04.2016 год., Протокол №11 и обяснителна записка/, ...

ЗАПОВЕД №УТ-059

08.08.2017

На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.135 ал.3 от ЗУТ /въз основа на фактически основания съдържащи се в Заповед №УТР-026 от 21.04.2016 год. и обяснителна записка/, чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ, чл.110 ал.1 т.1 от ЗУТ, чл.15 ал.3 и ал.5 от ЗУТ – ...

ЗАПОВЕД №УТ-058

08.08.2017

На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.124а ал.1 от ЗУТ /въз основа на фактически основания съдържащи се в Решение №951 на Общински съвет - Смолян, взето на заседанието му състояло се на 30.04.2015 год., Протокол №48 и обяснителна записка/, ...

< 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 25 26 >