> Начало > Устройство на територията > Обявления на основание член 129, ал.5 от ЗУТ

Обявления на основание член 129, ал.5 от ЗУТ

ЗАПОВЕД №УТ-077

13.10.2017

На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.124а ал.2 от ЗУТ /въз основа на фактически основания съдържащи се в Заповед №УТР-030 от 26.05.2017 год. и обяснителна записка/, чл.109 ал.2 от ЗУТ, чл.110 ал.1 т.1 от ЗУТ и Решение №2 от Протокол №33 ...

ЗАПОВЕД №УТ-076

13.10.2017

На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.135 ал.3 от ЗУТ /въз основа на фактически основания съдържащи се в Заповед №УТР-023 от 03.04.2017 год. и обяснителна записка/, чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ, чл.110 ал.1 т.2 от ЗУТ и Решение №3 от Протокол ...

ЗАПОВЕД №УТ-075

13.10.2017

На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.124а ал.1 от ЗУТ /въз основа на фактически основания съдържащи се в Решение №456 на Общински съвет - Смолян, взето на заседанието му състояло се на 27.04.2017 год., Протокол №24 и обяснителна записка/, ...

ЗАПОВЕД №УТ-074

13.10.2017

На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.124а ал.1 от ЗУТ /въз основа на фактически основания съдържащи се в Решение №457 на Общински съвет - Смолян, взето на заседанието му състояло се на 27.04.2017 год., Протокол №24 и обяснителна ...

ЗАПОВЕД №УТ-073

13.10.2017

На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.124а ал.1 от ЗУТ /въз основа на фактически основания съдържащи се в Решение №459 на Общински съвет - Смолян, взето на заседанието му състояло се на 27.04.2017 год., Протокол №24 и обяснителна ...

ЗАПОВЕД №УТ-072

13.10.2017

На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.135 ал.3 от ЗУТ /въз основа на фактически основания съдържащи се в Заповед №УТР-041 от 07.08.2017 год. и обяснителна записка/, чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ, чл.110 ал.1 т.2 от ЗУТ и Решение №2 от Протокол ...

ЗАПОВЕД №УТ-071

13.10.2017

На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.135 ал.3 от ЗУТ /въз основа на фактически основания съдържащи се в Заповед №УТР-035 от 12.07.2017 год. и обяснителна записка/, чл.64 ал.2 от ЗУТ, чл.64 ал.4 т.1 от ЗЕ и Решение №11 от Протокол №23 от ...

ЗАПОВЕД №УТ-070

13.10.2017

На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.135 ал.3 от ЗУТ /въз основа на фактически основания съдържащи се в Заповед №УТР-040 от 07.08.2017 год. и обяснителна записка/, чл.64 ал.2 от ЗУТ, чл.64 ал.4 т.1 от ЗЕ и Решение №4 от Протокол №26 от ...

ЗАПОВЕД №УТ-069

01.09.2017

На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.124а ал.1 и чл.135 ал.3 от ЗУТ / въз основа на фактически основания съдържащи се в Решение №489 на Общински съвет - Смолян, взето на заседанието му състояло се на 30.05.2017 год., Протокол №25 и ...

ЗАПОВЕД №УТ-068

23.08.2017

ОБЩИНА – СМОЛЯН ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ” З А П О В Е Д № УТ-068 гр. Смолян 22.08.2017 година   На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.135 ал.3 от ЗУТ /въз основа на ...

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 25 26 >