> Начало > Устройство на територията > Обявления на основание член 129, ал.5 от ЗУТ

Обявления на основание член 129, ал.5 от ЗУТ

ЗАПОВЕД №УТ-062

11.08.2017

На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.135 ал.3 от ЗУТ /въз основа на фактически основания съдържащи се в Заповед №УТР-029 от 26.05.2017 год. и обяснителна записка/, чл.134 ал.2 т.2 от ЗУТ, чл.110 ал.1 т.1 от ЗУТ и Решение №3 от Протокол ...

ЗАПОВЕД №УТ-061

11.08.2017

На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.135 ал.3 от ЗУТ /въз основа на фактически основания съдържащи се в Заповед №УТР-028 от 05.05.2017 год. и обяснителна записка/, чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ, чл.110 ал.1 т.2 от ЗУТ и Решение №11 от Протокол ...

ЗАПОВЕД №УТ-060

08.08.2017

На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.124а ал.1 от ЗУТ /въз основа на фактически основания съдържащи се в Решение №171 на Общински съвет - Смолян, взето на заседанието му състояло се на 13.04.2016 год., Протокол №11 и обяснителна записка/, ...

ЗАПОВЕД №УТ-059

08.08.2017

На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.135 ал.3 от ЗУТ /въз основа на фактически основания съдържащи се в Заповед №УТР-026 от 21.04.2016 год. и обяснителна записка/, чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ, чл.110 ал.1 т.1 от ЗУТ, чл.15 ал.3 и ал.5 от ЗУТ – ...

ЗАПОВЕД №УТ-058

08.08.2017

На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.124а ал.1 от ЗУТ /въз основа на фактически основания съдържащи се в Решение №951 на Общински съвет - Смолян, взето на заседанието му състояло се на 30.04.2015 год., Протокол №48 и обяснителна записка/, ...

ЗАПОВЕД №УТ-057

08.08.2017

На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.135 ал.3 от ЗУТ /въз основа на фактически основания съдържащи се в Заповед №УТР-013 от 21.02.2017 год. и обяснителна записка/, чл.134 ал.2 т.2 и т.6 от ЗУТ, чл.110 ал.1 т.1 от ЗУТ и Решение №4 от ...

ЗАПОВЕД №УТ-056

03.08.2017

На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.135 ал.3 и 124а ал.2 от ЗУТ /въз основа на фактически основания съдържащи се в Заповед №УТР - 021 от 28.03.2017 год. и обяснителна записка/, чл.134 ал.2 т.2 и т.6 от ЗУТ, чл.110 ал.1 т.1 от ЗУТ и ...

ЗАПОВЕД №УТ-055

03.08.2017

На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.135 ал.З от ЗУТ /въз основа на фактически основания съдържащи се в Заповед №УТР- 080 от 03.11.2016 год. и обяснителна записка/, чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ, чл. 110 ал. 1 т. 1 и т.4 от ЗУТ, чл. 113 ал. 1, ...

ЗАПОВЕД №УТ-054

03.08.2017

На основание §4 ал.1 т.2 от ЗКИР във връзка с §4 ал.1 и ал.5 т.2 и т.6 буква „г“ и ал.6 от Наредба №РД-02-20-5 от 15 декември 2016 год. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри и Акт за непълноти и ...

ЗАПОВЕД №УТ-053

03.08.2017

На основание §4 ал.1 т.2 от ЗКИР във връзка с §4 ал.1 и ал.5 т.2 и т.6 буква „г“ и ал.6 от Наредба №РД-02-20-5 от 15 декември 2016 год. за съдържанието създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, Писмо с ...

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 22 23 >