> Начало > Устройство на територията > Обявления на основание член 129, ал.5 от ЗУТ

Обявления на основание член 129, ал.5 от ЗУТ

ЗАПОВЕД №УТ-051

20.06.2019

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в кв.5 по плана на гр. Смолян, кв. Устово.

ЗАПОВЕД №УТ-050

20.06.2019

Подробен устройствен план, план за регулация и застрояване в местност „Караманджа”, землище на гр. Смолян.

ЗАПОВЕД №УТ-049

20.06.2019

Подробен устройствен план, план за регулация и застрояване в местност „Кравефермата”, землище на с. Смилян.

ЗАПОВЕД №УТ-048

20.06.2019

Устройствена план - схема за обект : „Външно електрозахранване, кабелна линия 20 кV, нов БКТП и кабелна линия ниско напрежение за присъединяване на „Хале“ на „НИК – СТИЛ“ ООД в село Смилян“

ЗАПОВЕД №УТ-047

20.06.2019

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в кв.66 по плана на гр. Смолян, кв. Устово.

ЗАПОВЕД №УТ-046

13.06.2019

Подробен устройствен план - план за регулация в кв.68 по плана на гр. Смолян, кв. Горно Смолян.

ЗАПОВЕД №УТ-045

13.06.2019

Подробен устройствен план - план за застрояване в кв.34а по плана на гр. Смолян, кв. Райково.

ЗАПОВЕД №УТ-044

13.06.2019

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в кв.6в по плана на с. Полковник Серафимово.

ЗАПОВЕД №УТ-043

13.06.2019

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в кв.253 по плана на гр. Смолян.

ЗАПОВЕД №УТ-042

13.06.2019

План - схема за обект : „Кабелна линия ниско напрежение за подобряване на електрозахранването на съществуващи абонати по ул. „Г. Раковски“, кв. 60 и 73, в с. Момчиловци, общ. Смолян“

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 38 39 >