> Начало > Устройство на територията > Обявления на основание член 129, ал.5 от ЗУТ

Обявления на основание член 129, ал.5 от ЗУТ

ЗАПОВЕД №УТ-061

14.08.2019

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в кв.9 по плана на с. Могилица.

ЗАПОВЕД №УТ-060

10.07.2019

Подробен устройствен план, план за регулация и застрояване в местност „Радино”, землище на с. Смилян. Урегулиране на поземлен имот с идентификатор 67547.5.52 с образуване на нови УПИ : I – база за отдих и II – база за отдих с ограничителна линия на ...

ЗАПОВЕД №УТ-059

10.07.2019

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в кв.65 по плана на гр. Смолян, кв. Горно Смолян. Изменение на дворищната регулация на урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХVIII – 377 по имотни граници и преотреждане на същия в УПИ ХVIII – 228 ...

ЗАПОВЕД №УТ-058

10.07.2019

Подробен устройствен план, план за регулация и застрояване в местност „Пясъка”, землище на гр. Смолян. Урегулиране на поземлен имот с идентификатор 67653.70.16 с образуване на нов УПИ I – база за отдих с ограничителна линия на застрояване и указани ...

ЗАПОВЕД №УТ-057

10.07.2019

Подробен устройствен план, план за регулация и застрояване в местност „Лъгът”, землище на гр. Смолян. Урегулиране на поземлени имоти с идентификатори 67653.32.9, 67653.32.10, 67653.32.11 и 67653.32.12, с образуване на нови УПИ II – база за отдих ...

ЗАПОВЕД №УТ-056

10.07.2019

Подробен устройствен план, план за регулация и застрояване в местност „Мурацко”, землище на гр. Смолян. Урегулиране на поземлен имот с идентификатор 67653.3.32 с образуване на нов УПИ I – 3.32 с ограничителна линия на застрояване и указани ...

ЗАПОВЕД №УТ-055

10.07.2019

Подробен устройствен план, план за регулация и застрояване в местност „Лъките”, землище на с. Търън. Урегулиране на част от поземлен имот с идентификатор 73777.2.620 с образуване на нов УПИ I – цех за производство на мебели с ...

ЗАПОВЕД №УТ-054

20.06.2019

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в кв.33 по плана на с. Смилян.

ЗАПОВЕД №УТ-053

20.06.2019

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в кв.33 по плана на с. Смилян.

ЗАПОВЕД №УТ-052

20.06.2019

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в кв.8 по плана на с. Момчиловци.

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 38 39 >