> Начало > Устройство на територията > Обявления на основание член 129, ал.5 от ЗУТ

Обявления на основание член 129, ал.5 от ЗУТ

ЗАПОВЕД №УТ-079

20.08.2019

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в кв.8 по плана на с. Горна Арда.

ЗАПОВЕД №УТ-078

20.08.2019

Подробен устройствен план - план за застрояване в кв.196 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян.

ЗАПОВЕД №УТ-077

14.08.2019

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в кв.2 по плана на гр. Смолян, кв. Устово.

ЗАПОВЕД №УТ-076

14.08.2019

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в кв.9 по плана на гр. Смолян, кв. Горно Смолян.

ЗАПОВЕД №УТ-075

14.08.2019

Подробен устройствен план, план за регулация и застрояване в кв.257 по плана на гр. Смолян.

ЗАПОВЕД №УТ-074

14.08.2019

Подробен устройствен план, план за застрояване в кв.88 по плана на гр. Смолян, кв. Горно Смолян.

ЗАПОВЕД №УТ-073

14.08.2019

Подробен устройствен план, план за застрояване в кв.32 по плана на с. Соколовци.

ЗАПОВЕД №УТ-072

14.08.2019

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в кв.45 по плана на с. Момчиловци.

ЗАПОВЕД №УТ-071

14.08.2019

Подробен устройствен план, план за регулация и застрояване в местност „Варадил”, землище на гр. Смолян.

ЗАПОВЕД №УТ-070

14.08.2019

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в кв.174б по плана на гр. Смолян, кв. Смолян.

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 39 40 >