> Начало > Устройство на територията > Обявления на основание член 129, ал.5 от ЗУТ

Обявления на основание член 129, ал.5 от ЗУТ

ЗАПОВЕД №УТ-046

19.07.2018

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в кв.213 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян.

ЗАПОВЕД №УТ-045

19.07.2018

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в кв.91б по плана на гр. Смолян, кв. Горно Смолян.

ЗАПОВЕД №УТ-044

19.07.2018

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в кв.9 по плана на гр. Смолян, кв. Горно Смолян.

ЗАПОВЕД №УТ-043

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване и работен устройствен план в кв.26 по плана на гр. Смолян, кв. Устово.

ЗАПОВЕД №УТ-042

06.07.2018

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в кв.4 по плана на гр. Смолян, кв. Устово.

ЗАПОВЕД №УТ-041

26.06.2018

Подробен устройствен план - план за регулация в кв.11 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян – централна част.

ЗАПОВЕД №УТ-040

26.06.2018

Допълване на кадастралната основа с нанасяне границите и поставяне на план снимачен №37 в кв.6 по плана на с. Катраница, по кафяво нанесеното на приложената към заповедта скица.

ЗАПОВЕД №УТ-039

26.06.2018

Поправка на кадастралната основа с нанасяне верните граници на имот с план снимачен №86 и допълване на същата с поставяне на план снимачен №223 по плана на с. Тикале, по кафяво нанесеното на приложената към заповедта скица.

ЗАПОВЕД №УТ-038

26.06.2018

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в кв.17 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян – централна част.

ЗАПОВЕД №УТ-037

19.06.2018

Подробен устройствен план, план за регулация и застрояване в местността „Гeраница”, землище на с. Горна Арда.

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 27 28 >