> Начало > Устройство на територията > Обявления на основание член 129, ал.5 от ЗУТ

Обявления на основание член 129, ал.5 от ЗУТ

ЗАПОВЕД №УТ-033

20.05.2016

На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.135 ал.3 от ЗУТ /въз основа на фактически основания съдържащи се в Заповед №УТР-013 от 25.02.2016 год. и обяснителна записка/, чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ, чл.110 ал.1 т.1 от ЗУТ и Решение №4 от Протокол ...

ЗАПОВЕД №УТ-032

20.05.2016

На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.124а ал.2 от ЗУТ /въз основа на фактически основания съдържащи се в Заповед №УТР-006 от 03.02.2016 год. и обяснителна записка/, чл.110 ал.1 т.1 от ЗУТ, чл.109 ал.2 от ЗУТ и Решение №3 от Протокол №8 от ...

ЗАПОВЕД №УТ-031

20.05.2016

На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.135 ал.3 от ЗУТ /въз основа на фактически основания съдържащи се в Заповед №УТР-010 от 25.02.2016 год. и обяснителна записка/, чл.134 ал.2 т.2 и т.6 от ЗУТ, чл.110 ал.1 т.1 от ЗУТ и Решение №2 от ...

ЗАПОВЕД №УТ-030

20.05.2016

На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.135 ал.3 от ЗУТ /въз основа на фактически основания съдържащи се в Заповед №УТР-014 от 25.02.2016 год. и обяснителна записка/, чл.134 ал.2 т.2 и т.6 от ЗУТ, чл.110 ал.1 т.1 от ЗУТ и Решение №3 от ...

ЗАПОВЕД №УТ-029

20.05.2016

На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.124а ал.1 от ЗУТ /въз основа на фактически основания съдържащи се в Решение №981 на Общински съвет - Смолян, взето на заседанието му състояло се на 28.05.2015 год., Протокол №49 и обяснителна записка/ ...

ЗАПОВЕД №УТ-028

20.05.2016

На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.135 ал.3 от ЗУТ /въз основа на фактически основания съдържащи се в Заповед №32 от 10.08.2015 год. и обяснителна записка/, чл.134 ал.2 т.2 и т.6 от ЗУТ, чл.110 ал.1 т.1 от ЗУТ и Решение №10 от Протокол ...

ЗАПОВЕД №УТ-027

13.04.2016

На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ във връзка с §124 ал.1 от ПЗР на ЗУТ и чл.124 ал.3 от ЗУТ (отм.) /въз основа на фактически основания съдържащи се в Заповед №60 от 30.06.2010 год. и обяснителна записка/ и чл.59 ал.1 от ЗУТ, Решение №01 от 11.02.2016 ...

ЗАПОВЕД №УТ-026

13.04.2016

На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.135 ал.3 от ЗУТ /въз основа на фактически основания съдържащи се в Заповед №УТР-020 от 22.03.2016 год. и обяснителна записка/, чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ, чл.110 ал.1 т.2 от ЗУТ, чл.128 ал.13 от ЗУТ и ...

ЗАПОВЕД №УТ-025

13.04.2016

На основание §4 ал.1 т.2 от ЗКИР във връзка с чл.53 ал.2 и ал.3 от ЗКИР и Решение №351 от 08.12.2009 год. по гр. дело №482 от 2008 на Смолянски Районен съд

ЗАПОВЕД №УТ-024

04.04.2016

На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.135 ал.3 от ЗУТ

< 1 2 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 >