> Начало > Устройство на територията > Обявления на основание член 129, ал.5 от ЗУТ

Обявления на основание член 129, ал.5 от ЗУТ

ЗАПОВЕД №УТ-090

04.10.2019

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в кв.9 по плана на с. Стойките.

ЗАПОВЕД №УТ-089

11.10.2019

План - схема за обект: „Външно електрозахранване на складова база в ПИ 67653.923.533 по плана на гр. Смолян“

ЗАПОВЕД №УТ-088

13.09.2019

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в местност „Караманджа“ - кв.72 по плана на гр. Смолян.

ЗАПОВЕД №УТ-087

09.09.2019

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в кв.26 по плана на гр. Смолян, кв. Устово.

ЗАПОВЕД №УТ-086

09.09.2019

Подробен устройствен план - план за регулация в кв.29 по плана на с. Арда.

ЗАПОВЕД №УТ-084

20.08.2019

Подробен устройствен план, план за регулация и застрояване в местност „Въгларниците”, землище на с. Гела.

ЗАПОВЕД №УТ-083

20.08.2019

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в кв.106 по плана на гр. Смолян, кв. Устово.

ЗАПОВЕД №УТ-082

20.08.2019

Подробен устройствен план, план за регулация и застрояване в местност „Горно Кременово”, землище на с. Левочево.

ЗАПОВЕД №УТ-081

20.08.2019

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в кв.8 по плана на с. Полковник Серафимово и местност „Пристанско“ в землището на Полковник Серафимово.

ЗАПОВЕД №УТ-080

Подробен устройствен план, план за регулация и застрояване в местност „Радино” и местност „Бяла река”, землище на с. Смилян.

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 39 40 >