> Начало > Устройство на територията > Обявления на основание член 129, ал.5 от ЗУТ

Обявления на основание член 129, ал.5 от ЗУТ

ЗАПОВЕД №УТ-012

10.03.2016

На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.135 ал.3 от ЗУТ

ЗАПОВЕД №УТ-011

10.03.2016

На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.135 ал.3 от ЗУТ

ЗАПОВЕД №УТ-010

10.03.2016

На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.135 ал.3 от ЗУТ

ЗАПОВЕД №УТ-009

10.03.2016

На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.135 ал.3 от ЗУТ

ЗАПОВЕД №УТ-008

10.03.2016

На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.135 ал.3 от ЗУТ

ЗАПОВЕД №УТ-007

10.03.2016

На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.135 ал.3 от ЗУТ

РЕШЕНИЕ №14 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН

19.02.2016

Относно: Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план и устройствена схема за обект: „Мрежа за предаване на интегрирани данни в Община Смолян“.

ЗАПОВЕД №УТ-006

19.02.2016

На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.135 ал.3 от ЗУТ

ЗАПОВЕД №УТ-005

29.01.2016

На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.135 ал.3 от ЗУТ

ЗАПОВЕД №УТ-004

29.01.2016

На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.135 ал.3 от ЗУТ

< 1 2 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 >