> Начало > Устройство на територията > Обявления на основание член 129, ал.5 от ЗУТ

Обявления на основание член 129, ал.5 от ЗУТ

ЗАПОВЕД №УТ-054

27.06.2016

На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.124а ал.1 от ЗУТ и чл.135 ал.3 от ЗУТ /въз основа на фактически основания съдържащи се в Решение №189 на Общински съвет - Смолян, взето на заседанието му състояло се на 12.05.2016 год

ЗАПОВЕД №УТ-053

20.06.2016

На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.135 ал.3 от ЗУТ /въз основа на фактически основания съдържащи се в Заповед №УТР-030/ от 21.04.2016 год. и обяснителна записка/, чл.64 ал.2 от ЗУТ, чл.64 ал.4 т.1 от ЗЕ и Решение №4 от Протокол 8 от ...

ЗАПОВЕД №УТ-052

20.06.2016

На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.135 ал.3 от ЗУТ /въз основа на фактически основания съдържащи се в Заповед №УТР-030/ от 21.04.2016 год. и обяснителна записка/, чл.64 ал.2 от ЗУТ, чл.64 ал.4 т.1 от ЗЕ и Решение №4 от Протокол 8 от ...

ЗАПОВЕД №УТ-051

20.06.2016

На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.135 ал.3 от ЗУТ /въз основа на фактически основания съдържащи се в Заповед №УТР-025/ от 21.04.2016 год. и обяснителна записка/, чл.64 ал.2 от ЗУТ, чл.64 ал.4 т.1 от ЗЕ и Решение №16 от Протокол 6 от ...

ЗАПОВЕД №УТ-050

20.06.2016

На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.135 ал.3 от ЗУТ /въз основа на фактически основания съдържащи се в Заповед №УТР-031/ от 25.04.2016 год. и обяснителна записка/, чл.64 ал.2 от ЗУТ, чл.64 ал.4 т.1 от ЗЕ и Решение №9 от Протокол №11 от ...

ЗАПОВЕД №УТ-049

13.06.2016

На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.135 ал.3 от ЗУТ и чл.124а ал.1 от ЗУТ /въз основа на фактически основания съдържащи се в Решение №589 на Общински съвет - Смолян, взето на заседанието му състояло се на 31.01.2014 год., Протокол №33 и ...

ЗАПОВЕД №УТ-048

13.06.2016

На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.135 ал.3 от ЗУТ /въз основа на фактически основания съдържащи се в Заповед №УТР-041 от 30.05.2016 год. и обяснителна записка/, чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ, чл.110 ал.1 т.1 от ЗУТ, чл.128 ал.13 от ЗУТ и ...

ЗАПОВЕД №УТ-047

13.06.2016

На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.135 ал.3 от ЗУТ /въз основа на фактически основания съдържащи се в Заповед №62 от 30.09.2014 год. и обяснителна записка/, чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ, чл.110 ал.1 т.1 от ЗУТ, чл.15 ал.3 и ал.5 от ЗУТ – ...

ЗАПОВЕД №УТ-046

13.06.2016

На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.135 ал.3 от ЗУТ /въз основа на фактически основания съдържащи се в Заповед №52 от 04.11.2013 год. и обяснителна записка/, §8 ал.1, ал.2 т.3 и ал.4 от ПР на ЗУТ, чл.110 ал.1 т.1 от ЗУТ, чл.62а ал.3 от ...

ЗАПОВЕД №УТ-045

27.05.2016

На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.124а ал.1 от ЗУТ /въз основа на фактически основания съдържащи се в Решение №471 на Общински съвет - Смолян, взето на заседанието му състояло се на 26.09.2013 год., Протокол №27 и обяснителна записка/ ...

< 1 2 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 >