> Начало > Устройство на територията > Обявления на основание член 129, ал.5 от ЗУТ

Обявления на основание член 129, ал.5 от ЗУТ

ЗАПОВЕД №УТ-075

26.10.2018

Поправка на кадастралната основа с нанасяне вярната имотна граница на имот с планоснимачен №136 и допълване на същата с поставяне на планоснимачни №№220 и 221 на новозаснетите имоти в кв.17 по плана на с. Бостина, по кафяво нанесеното на приложената ...

ЗАПОВЕД №УТ-074

26.10.2018

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в кв.130 по плана на гр. Смолян, кв.Райково.

ЗАПОВЕД №УТ-073

26.10.2018

Подробен устройствен план, план за застрояване в кв.31 по плана на гр. Смолян, кв. Райково.

ЗАПОВЕД №УТ-072

26.10.2018

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в кв.96 по плана на гр. Смолян, кв. Устово.

ЗАПОВЕД №УТ-071

26.10.2018

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в кв.30 по плана на гр. Смолян, кв. Горно Смолян.

ЗАПОВЕД №УТ-070

26.10.2018

Подробен устройствен план, план за регулация и застрояване на поземлен имот

ЗАПОВЕД №УТ-069

26.10.2018

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в кв.16 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян – централна част.

ЗАПОВЕД №УТ-068

26.10.2018

Подробен устройствен план - план за застрояване и работен устройствен план в кв.201 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян.

ЗАПОВЕД №УТ-067

09.10.2018

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в кв.2 по плана на с. Славейно.

ЗАПОВЕД №УТ-066

09.10.2018

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в кв.46 по плана на с. Петково.

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 28 29 >