> Начало > Устройство на територията > Обявления на основание член 129, ал.5 от ЗУТ

Обявления на основание член 129, ал.5 от ЗУТ

ЗАПОВЕД №УТ-063

29.06.2016

На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.124а ал.1 от ЗУТ /въз основа на фактически основания съдържащи се в Решение №35 на Общински съвет - Смолян, взето на заседанието му състояло се на 18.12.2015 год., Протокол 5 и обяснителна записка/, и ...

ЗАПОВЕД №УТ-062

29.06.2016

На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.135 ал.3 от ЗУТ /въз основа на фактически основания съдържащи се в Заповед №УТР-040 от 30.05.2016 год. и обяснителна записка/, чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ, чл.110 ал.1 т.1 от ЗУТ, чл.128 ал.13 от ЗУТ и ...

ЗАПОВЕД № УТ-061

29.06.2016

На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.135 ал.3 от ЗУТ /въз основа на фактически основания съдържащи се в Заповед №УТР-039 от 30.05.2016 год. и обяснителна записка/, чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ, чл.110 ал.1 т.1 от ЗУТ и Решение №18 от Протокол ...

ЗАПОВЕД № УТ-060

27.06.2016

На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.135 ал.3 от ЗУТ /въз основа на фактически основания съдържащи се в Заповед №УТР-019 от 22.03.2016 год. и обяснителна записка/, чл.134 ал.2 т.2 и т.6 от ЗУТ, чл.110 ал.1 т.1 от ЗУТ, и Решение №4 от ...

ЗАПОВЕД № УТ-059

27.06.2016

На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.135 ал.3 от ЗУТ /въз основа на фактически основания съдържащи се в Заповед №6 от 03.02.2015 год. и обяснителна записка/, чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ, чл.110 ал.1 т.1 от ЗУТ, чл.15 ал.3 и ал.5 от ЗУТ – ...

ЗАПОВЕД № УТ-058

27.06.2016

На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.135 ал.3 от ЗУТ /въз основа на фактически основания съдържащи се в Заповед №УТР-028 от 21.04.2016 год. и обяснителна записка/, чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ, чл.110 ал.1 т.1 от ЗУТ, и Решение №2 от Протокол ...

ЗАПОВЕД № УТ-057

27.06.2016

На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.124а ал.2 от ЗУТ/въз основа на фактически основания съдържащи се в Заповед №УТР-024 от 21.04.2016 год. на кмета на Община Смолян и обяснителна записка/, чл.110 ал.1 т.1 от ЗУТ, чл. 109 ал.1 от ЗУТ, ...

ЗАПОВЕД № УТ-056

27.06.2016

На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.135 ал.3 от ЗУТ /въз основа на фактически основания съдържащи се в Заповед №УТР-033 от 11.05.2016 год. и обяснителна записка/, чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ, чл.110 ал.1 т.1 от ЗУТ, и Решение №5 от Протокол ...

ЗАПОВЕД №УТ-055

27.06.2016

На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.135 ал.3 от ЗУТ /въз основа на фактически основания съдържащи се в Заповед №УТР-018 от 22.03.2016 год. и обяснителна записка/, чл.134 ал.2 т.2 от ЗУТ, чл.110 ал.1 т.1 от ЗУТ, чл.62а ал.3 от ЗУТ ...

ЗАПОВЕД №УТ-054

27.06.2016

На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.124а ал.1 от ЗУТ и чл.135 ал.3 от ЗУТ /въз основа на фактически основания съдържащи се в Решение №189 на Общински съвет - Смолян, взето на заседанието му състояло се на 12.05.2016 год

< 1 2 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >