> Начало > Устройство на територията > Обявления на основание член 129, ал.5 от ЗУТ

Обявления на основание член 129, ал.5 от ЗУТ

ЗАПОВЕД №УТ-100

15.12.2016

На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.124а ал.1 от ЗУТ /въз основа на фактически основания съдържащи се в Решение №1020 на Общински съвет - Смолян

ЗАПОВЕД №УТ-099

15.12.2016

На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.135 ал.3 от ЗУТ /въз основа на фактически основания съдържащи се в Заповед №УТР-70 от 21.09.2016 год. и обяснителна записка/, чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ, чл.110 ал.1 т.1 от ЗУТ, чл.15 ал.3 и ал.5 от ЗУТ – ...

ЗАПОВЕД №УТ-098

15.12.2016

На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.124а ал.2 от ЗУТ //въз основа на фактически основания съдържащи се в Заповед №УТР-61 от 01.09.2016 год. и обяснителна записка/, чл.110 ал.1 т.1 от ЗУТ, чл. 109 ал.1 т.1 от ЗУТ и Решение №4 от ...

ЗАПОВЕД №УТ-097

15.12.2016

На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.124а ал.1 от ЗУТ /въз основа на фактически основания съдържащи се в Решение №188 на Общински съвет - Смолян

ЗАПОВЕД №УТ-096

15.12.2016

На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.135 ал.3 от ЗУТ /въз основа на фактически основания съдържащи се в Заповед №УТР-063 от 01.09.2016 год. и обяснителна записка/, чл.134 ал.2 т.2 и т.6 от ЗУТ, чл.110 ал.1 т.1 от ЗУТ и Решение №11 от ...

ЗАПОВЕД №УТ-095

15.12.2016

На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.135 ал.3 /въз основа на фактически основания съдържащи се в Заповед №УТР-050 от 24.06.2016 год. и обяснителна записка/, чл.134 ал.2 т.2 от ЗУТ, чл.110 ал.1 т.3 от ЗУТ и Решение №1 от Протокол №23 от ...

ЗАПОВЕД №УТ-094

15.12.2016

На основание §4 ал.1 т.2 от ЗКИР във връзка с чл.57 т.3 и параграф 8 ал.7 от ПЗР от Наредба №3 от 28.04.2005 год. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри и Акт за непълноти и грешки в одобрен ...

ЗАПОВЕД №УТ-093

15.12.2016

На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.124а ал.1 от ЗУТ /въз основа на фактически основания съдържащи се в Решение №74 на Общински съвет - Смолян,

ЗАПОВЕД №УТ-092

15.12.2016

На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.135 ал.3 от ЗУТ /въз основа на фактически основания съдържащи се в Заповед №УТР-036 от 11.05.2016 год. и обяснителна записка/, чл.134 ал.2 т.2 от ЗУТ, чл.110 ал.1 т.2 от ЗУТ и Решение №7 от Протокол ...

ЗАПОВЕД №УТ-091

15.12.2016

На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.135 ал.3 от ЗУТ /въз основа на фактически основания съдържащи се в Заповед №УТР-071 от 21.09.2016 год. и обяснителна записка/, чл.134 ал.2 т.2 и т.6 от ЗУТ, чл.110 ал.1 т.2 от ЗУТ и Решение №10 от ...

< 1 2 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 25 26 >