> Начало > Устройство на територията > Обявления на основание член 129, ал.5 от ЗУТ

Обявления на основание член 129, ал.5 от ЗУТ

ЗАПОВЕД №УТ-011

01.02.2019

Подробен устройствен план, план за регулация и застрояване в местност „Могилата”, землище на гр. Смолян.

ЗАПОВЕД №УТ-010

01.02.2019

Подробен устройствен план, план за регулация и застрояване в местност „Фатово”, землище на гр. Смолян.

ЗАПОВЕД №УТ-009

01.02.2019

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в кв.125 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян.

ЗАПОВЕД №УТ-008

28.01.2019

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в кв.94 по плана на гр. Смолян, кв. Устово.

ЗАПОВЕД №УТ-007

24.01.2019

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в кв.1 по плана на с. Славейно.

ЗАПОВЕД №УТ-006

24.01.2019

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в кв.93 по плана на гр. Смолян, кв. Горно Смолян.

ЗАПОВЕД №УТ-005

24.01.2019

Поправка на кадастралната основа с нанасяне вярната имотна граница между имоти с планоснимачни №№7 и 8 в кв.41 по плана на с. Полковник Серафимово, по кафяво нанесеното на приложената към заповедта скица.

ЗАПОВЕД №УТ-004

24.01.2019

Допълване на кадастралната основа с нанасяне границите с поставяне на планоснимачни №№345 и 346 на новозаснетите имоти в кв.33 по плана на с. Сивино, по кафяво нанесеното на приложената към заповедта скица.

ЗАПОВЕД №УТ-003

24.01.2019

Подробен устройствен план, план за регулация и застрояване в местност „Друма”, землище на с. Полковник Серафимово.

ЗАПОВЕД №УТ-002

24.01.2019

Подробен устройствен план - план за регулация в кв.50 по плана на с. Стойките.

< 1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 38 39 >