> Начало > Устройство на територията > Обявления на основание член 129, ал.5 от ЗУТ

Обявления на основание член 129, ал.5 от ЗУТ

ЗАПОВЕД №УТ-057

08.08.2017

На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.135 ал.3 от ЗУТ /въз основа на фактически основания съдържащи се в Заповед №УТР-013 от 21.02.2017 год. и обяснителна записка/, чл.134 ал.2 т.2 и т.6 от ЗУТ, чл.110 ал.1 т.1 от ЗУТ и Решение №4 от ...

ЗАПОВЕД №УТ-056

03.08.2017

На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.135 ал.3 и 124а ал.2 от ЗУТ /въз основа на фактически основания съдържащи се в Заповед №УТР - 021 от 28.03.2017 год. и обяснителна записка/, чл.134 ал.2 т.2 и т.6 от ЗУТ, чл.110 ал.1 т.1 от ЗУТ и ...

ЗАПОВЕД №УТ-055

03.08.2017

На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.135 ал.З от ЗУТ /въз основа на фактически основания съдържащи се в Заповед №УТР- 080 от 03.11.2016 год. и обяснителна записка/, чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ, чл. 110 ал. 1 т. 1 и т.4 от ЗУТ, чл. 113 ал. 1, ...

ЗАПОВЕД №УТ-054

03.08.2017

На основание §4 ал.1 т.2 от ЗКИР във връзка с §4 ал.1 и ал.5 т.2 и т.6 буква „г“ и ал.6 от Наредба №РД-02-20-5 от 15 декември 2016 год. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри и Акт за непълноти и ...

ЗАПОВЕД №УТ-053

03.08.2017

На основание §4 ал.1 т.2 от ЗКИР във връзка с §4 ал.1 и ал.5 т.2 и т.6 буква „г“ и ал.6 от Наредба №РД-02-20-5 от 15 декември 2016 год. за съдържанието създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, Писмо с ...

ЗАПОВЕД №УТ-052

20.07.2017

На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.135 ал.3 от ЗУТ /въз основа на фактически основания съдържащи се в Заповед №УТР- 052 от 21.07.2016 год. и обяснителна записка/, чл.134 ал.2 т.2 от ЗУТ, чл.110 ал.1 т.1 от ЗУТ и Решение №1 от Протокол ...

ЗАПОВЕД №УТ-051

18.07.2017

На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.135 ал.3 от ЗУТ /въз основа на фактически основания съдържащи се в Заповед №УТР- 060 от 01.09.2016 год. и обяснителна записка/, чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ, чл.110 ал.1 т.1 от ЗУТ, чл.15 ал.3 и ал.5 от ЗУТ ...

ЗАПОВЕД №УТ-050

05.07.2017

На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.135 ал.3 от ЗУТ /въз основа на фактически основания съдържащи се в Заповед №УТР-078 от 28.10.2016 год. и обяснителна записка/, чл.134 ал.2 т.2 и т.6 от ЗУТ, чл.110 ал.1 т.1 от ЗУТ и Решение №3 от ...

ЗАПОВЕД №УТ-049

04.07.2017

На основание §4 ал.1 т.2 от ЗКИР във връзка с чл.57 т.3 и параграф 5 ал.7 от ПЗР от Наредба №3 от 28.04.2005 год. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри и Акт за непълноти и грешки в одобрен ...

ЗАПОВЕД №УТ-048

04.07.2017

На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.124 ал.3 от ЗУТ (отм.) /въз основа на фактически основания съдържащи се в Заповед №35 от 18.04.2012 год. и обяснителна записка/, чл.59 ал.1 от ЗУТ, Решение №02 от 10.02.2017 год. за промяна ...

< 1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 25 26 >