> Начало > Устройство на територията > Обявления на основание член 129, ал.5 от ЗУТ

Обявления на основание член 129, ал.5 от ЗУТ

ЗАПОВЕД №УТ-067

09.10.2018

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в кв.2 по плана на с. Славейно.

ЗАПОВЕД №УТ-066

09.10.2018

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в кв.46 по плана на с. Петково.

ЗАПОВЕД №УТ-065

09.10.2018

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в кв.71а по плана на гр. Смолян, кв.Райково.

ЗАПОВЕД №УТ-064

09.10.2018

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в кв.71а по плана на гр. Смолян, кв.Райково.

ЗАПОВЕД №УТ-063

09.10.2018

Подробен устройствен план - план за регулация в кв.62 по плана на гр. Смолян, кв. Райково.

ЗАПОВЕД №УТ-062

25.09.2018

План - схема за обект : „Външен водопровод към база за дървопреработка и производство на пелети в УПИ I – база за дървопреработка и производство на пелети в кв.290 по плана на гр. Смолян.

ЗАПОВЕД №УТ-061

03.09.2018

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в кв.17 по плана на с. Виево.

ЗАПОВЕД №УТ-060

03.09.2018

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в кв.99 по плана на гр. Смолян, кв. Устово.

ЗАПОВЕД №УТ-059

03.09.2018

Подробен устройствен план, план за регулация и застрояване в местност „Варадил”, землище на гр. Смолян.

ЗАПОВЕД №УТ-058

03.09.2018

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване и работен устройствен план в кв.16 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян – централна част.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 26 27 >