> Начало > Устройство на територията > Обявления на основание член 129, ал.5 от ЗУТ

Обявления на основание член 129, ал.5 от ЗУТ

ЗАПОВЕД №УТ-041

29.06.2020

Подробен устройствен план, план за регулация и застрояване в местност „Къшлите”, землище на гр. Смолян.

ЗАПОВЕД №УТ-040

29.06.2020

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в кв.18 по плана на гр. Смолян, кв. Райково.

ЗАПОВЕД №УТ-039

22.06.2020

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в кв.1 по плана на гр. Смолян

ЗАПОВЕД №УТ-038

22.06.2020

Устройствена план - схема на обект : „Кабелна линия 20 кV от възлова станция „Нов център“ до БКТП „Евтимов“, преминаващ през БКТП „Вита“ и БКТП „БКС“ и кабелна линия ниско напрежение от БКТП „Вита“ до съществуващи електромерни табла за Топлоцентрала ...

ЗАПОВЕД №УТ-037

17.06.2020

Подробен устройствен план, план за регулация и застрояване в местност „Яньовско блато”, землище на с. Полковник Серафимово.

ЗАПОВЕД №УТ-036

08.06.2020

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в кв.91а по плана на гр. Смолян, кв. Горно Смолян.

ЗАПОВЕД №УТ-035

08.06.2020

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в кв.27 по плана на гр. Смолян, кв. Горно Смолян.

ЗАПОВЕД №УТ-034

27.05.2020

Подробен устройствен план - план за регулация в кв.173 по плана на гр.Смолян, кв. Смолян.

ЗАПОВЕД №УТ-033

27.05.2020

Подробен устройствен план - план за застрояване в кв.10 по плана на гр.Смолян, кв. Райково.

ЗАПОВЕД №УТ-032

20.05.2020

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване по плана на гр. Смолян, кв. Смолян.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 45 46 >