> Начало > Общински съвет > Протоколи от заседания на ОбС

Протоколи от заседания на ОбС

ПРОТОКОЛ №30 ОТ ПРОВЕДЕНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН

13.10.2017

ПРОТОКОЛ №30

ПРОТОКОЛ №29 ОТ ПРОВЕДЕНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН

03.10.2017

ПРОТОКОЛ №29

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СМОЛЯН И НЕГОВИТЕ ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

07.09.2017

За периода месец януари 2017 година - месец юли 2017 година

ПРОТОКОЛ №28 ОТ ПРОВЕДЕНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН

07.09.2017

ПРОТОКОЛ №28

ПРОТОКОЛ №27 ОТ ПРОВЕДЕНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН

03.08.2017

ПРОТОКОЛ №27

ПРОТОКОЛ №26 ОТ ПРОВЕДЕНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН

07.07.2017

ПРОТОКОЛ №26

ПРОТОКОЛ №25 ОТ ПРОВЕДЕНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН

07.06.2017

ПРОТОКОЛ №25

ПРОТОКОЛ №24 ОТ ПРОВЕДЕНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН

05.05.2017

ПРОТОКОЛ №24

ПРОТОКОЛ №23 ОТ ПРОВЕДЕНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН

21.03.2017

ПРОТОКОЛ №23

ПРОТОКОЛ №22 ОТ ПРОВЕДЕНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН

06.03.2017

ПРОТОКОЛ №22

< 1 2 3 4 5 6 7 8 >