> Начало > Общински съвет > Протоколи от заседания на ОбС

Протоколи от заседания на ОбС

ПРОТОКОЛ №11 ОТ ПРОВЕДЕНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН

20.04.2016

ПРОТОКОЛ №11 ОТ ПРОВЕДЕНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН

ПРОТОКОЛ №10 ОТ ПРОВЕДЕНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН

31.03.2016

ПРОТОКОЛ №10

ПРОТОКОЛ №9 ОТ ПРОВЕДЕНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН

16.03.2016

ПРОТОКОЛ №9

ПРОТОКОЛ №8 ОТ ПРОВЕДЕНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН

26.02.2016

ПРОТОКОЛ №8

ПРОТОКОЛ №7 ОТ ПРОВЕДЕНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН

10.02.2016

ПРОТОКОЛ №7

ПРОТОКОЛ №6 ОТ ПРОВЕДЕНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН

28.01.2016

ПРОТОКОЛ №6

ПРОТОКОЛ №5 ОТ ПРОВЕДЕНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН

28.12.2015

ПРОТОКОЛ №5

ПРОТОКОЛ №4 ОТ ПРОВЕДЕНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН

12.12.2015

ПРОТОКОЛ №4

ПРОТОКОЛИ ОТ №1 ДО №3 ОТ ПРОВЕДЕНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН

23.11.2015

ПРОТОКОЛИ ОТ №1 ДО №3

< 1 2 3 4