> Начало > Общински съвет > Протоколи от заседания на ОбС

Протоколи от заседания на ОбС

ПРОТОКОЛ №21 ОТ ПРОВЕДЕНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН

03.02.2017

ПРОТОКОЛ №21

ПРОТОКОЛ №20 ОТ ПРОВЕДЕНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН

22.12.2016

ПРОТОКОЛ №20

ПРОТОКОЛ № 19 ОТ ПРОВЕДЕНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН

02.12.2016

ПРОТОКОЛ № 19

ПРОТОКОЛ № 18 ОТ ПРОВЕДЕНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН

28.11.2016

ПРОТОКОЛ №18

ПРОТОКОЛ № 17 ОТ ПРОВЕДЕНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН

02.11.2016

ПРОТОКОЛ №17

ПРОТОКОЛ №16 ОТ ПРОВЕДЕНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН

08.09.2016

ПРОТОКОЛ №16

ПРОТОКОЛ №15 ОТ ПРОВЕДЕНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН

24.08.2016

ПРОТОКОЛ №15 ОТ ПРОВЕДЕНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН

ПРОТОКОЛ №14 ОТ ПРОВЕДЕНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН

04.08.2016

ПРОТОКОЛ №14 ОТ ПРОВЕДЕНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН

ПРОТОКОЛ №13 ОТ ПРОВЕДЕНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН

22.06.2016

ПРОТОКОЛ №13 ОТ ПРОВЕДЕНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СМОЛЯН И НЕГОВИТЕ ПОСТОЯННИ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА МЕСЕЦ НОЕМВРИ-МЕСЕЦ АПРИЛ 2016 ГОДИНА

19.05.2016

ЗА ПЕРИОДА МЕСЕЦ НОЕМВРИ-МЕСЕЦ АПРИЛ 2016 ГОДИНА

< 1 2 3 4 >