> Начало > Общински съвет > Протоколи от заседания на ОбС

Протоколи от заседания на ОбС

ПРОТОКОЛ №37 ОТ ПРОВЕДЕНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН

18.05.2018

ПРОТОКОЛ №37

ПРОТОКОЛ №36 ОТ ПРОВЕДЕНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН

04.04.2018

ПРОТОКОЛ №36

ПРОТОКОЛ №35 ОТ ПРОВЕДЕНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН

07.03.2018

ПРОТОКОЛ №35

ПРОТОКОЛ №34 ОТ ПРОВЕДЕНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН

14.02.2018

ПРОТОКОЛ №34

ПРОТОКОЛ №33 ОТ ПРОВЕДЕНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН

19.01.2018

ПРОТОКОЛ №33

ПРОТОКОЛ №32 ОТ ПРОВЕДЕНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН

05.01.2018

ПРОТОКОЛ №32

ПРОТОКОЛ №31 ОТ ПРОВЕДЕНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН

07.12.2017

ПРОТОКОЛ №31

ПРОТОКОЛ №30 ОТ ПРОВЕДЕНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН

13.10.2017

ПРОТОКОЛ №30

ПРОТОКОЛ №29 ОТ ПРОВЕДЕНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН

03.10.2017

ПРОТОКОЛ №29

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СМОЛЯН И НЕГОВИТЕ ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

07.09.2017

За периода месец януари 2017 година - месец юли 2017 година

< 1 2 3 4 5 >