> Начало > Екология > Информация

Информация

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА, ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ПОДЗЕМНИ ВОДИ

03.01.2014

На основание чл.62(a), ал.(3)от Закона за водите (обн.ДВ бр.67/1999г., изм. и доп. ДВ бр.61/2010г.), се обявява открита процедура, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения, каптиран извор ...

СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С КАМПАНИЯТА ПО ПРОЛЕТНОТО ПОЧИСТВАНЕ 01.04.2013-27.04.2013Г.

09.04.2013

Уважаеми граждани във връзка с кампанията по пролетното почистване 01.04.2013-27.04.2013г. Ви уведомяваме, че на 13.04.2013г. ще бъдат сформирани временни пунктове на територията на гр.Смолян за събиране на хартия, стъкло, пластмаса и метал. ...

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

20.03.2013

Община Смолян уведомява всички собственици на домашни кучета за задълженията им като притежатели на домашно куче. Стопаните на кучета са длъжни да:

НАЦИОНАЛЕН СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН ЗА ПОЕТАПНО НАМАЛЯВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА НА БИОРАЗГРАДИМИТЕ ОТПАДЪЦИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ДЕПОНИРАНЕ

13.03.2013

В изпълнение на изискванията на Директива 1999/31/EC и на българското законодателство /НАЦИОНАЛЕН СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН ЗА ПОЕТАПНО НАМАЛЯВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА НА БИОРАЗГРАДИМИТЕ ОТПАДЪЦИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ДЕПОНИРАНЕ/, през 2010 год. община Смолян ...

< 1 2