> Начало > Екология > Информация

Информация

ПИСМО

18.03.2019

До Директора на РИОСВ - СМОЛЯН

ОТЧЕТ на Програмата за намаляване на замърсяването с фини прахови частиции

21.11.2017

ОТЧЕТ на Програмата за намаляване на замърсяването с фини прахови частиции / ФПЧ10/ и Плана за действие към нея за периода 2015-2020 г. За 2016 г.

ОТЧЕТ на Програмата за намаляване на замърсяването с фини прахови частиции

ОТЧЕТ на Програмата за намаляване на замърсяването с фини прахови частиции / ФПЧ10/ и Плана за действие към нея за периода 2015-2020 г. За 2015 г.

СЪОБЩЕНИЕ

02.02.2017

На основание чл. 39, ал.1 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Смолян, ползвателите на търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради, следва в срок до 31.01.2017г. да уведомяват писмено Община ...

НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

30.11.2016

Указания брошури за управление на отпадаците към Наредбата за управление на отпадъците на Община Смолян.

ПРОГРАМА

14.06.2016

Актуализация на програма за намаляване на замърсяването с фини прахови частици (ФПЧ10) и План за действие 2015 - 2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА НА BTV "ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО"

12.05.2016

Община Смолян призовава всички жители на общината да се включат в кампанията "Да изчистим България заедно". Денят за почистване е 04.06.2016г./събота/ от 09:00 часа

СЪОБЩЕНИЕ ЗА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

28.03.2016

Собствениците на кучета са длъжни да ги регистрират и пререгистрират, като заплащат годишна такса в Община Смолян, в размер на 20.00 лв., или в едномесечен срок от датата на ново придобиване на куче.

УКАЗАНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЯ НА ОТПАДЪЦИТЕ КЪМ НАРЕДБАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА СМОЛЯН

12.03.2016

УКАЗАНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЯ НА ОТПАДЪЦИТЕ КЪМ НАРЕДБАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА СМОЛЯН

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ И МАТЕРИАЛИ

15.01.2016

Малка книжка за екологичното отопление на отпадъчна биомаса и ползите му за околната среда спрямо конвенционалното отопление Малка книжка за разумното потребление на електрическа и топлинна енергия в дома и ползите му за домашния ...

1 2 >