> Начало > Социални дейности > Специализирани институции

Специализирани институции

ДОМ ЗА ДЕЦА ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА „КАТЯ ВАНЧЕВА” С. ШИРОКА ЛЪКА, ОБШИНА СМОЛЯН

Домът за деца лишени от родителска грижа „К. Ванчева”, с. Широка лъка е специализирана институция за деца в риск. Капацитетът на институцията е 60 деца от 7 до 18 годишна възраст, включително и до завършване на средно образование, но не повече от 20 ...

ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА С ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ЛЕЖАЩО БОЛНИ - СЕЛО ФАТОВО

Специализирана институция за предоставяне на социални услуги на стари хора, за които са се изчерпали възможностите за грижи и извършване на услуги в общността.

ДОМ ЗА ВЪЗРАСТНИ С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА „Проф. Д-р Тодор Ташев”

Село Петково се намира в Средните Родопи, източно от гр. Смолян. Домът за възрастни хора с психични разстройства в с. Петково е открит на 05.09.1955 година и е специализирана институция само за мъже, с диагноза – шизофрения.

ДОМ ЗА ВЪЗРАСТНИ С ПСХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА (ДВХПР) с. Ровино, община Смолян

Институцията отстои на 8 км от гр. Смолян, кв. Устово и е разположена на главния път Смолян-Мадан. Специализираната институция предоставя социални услуги на лица навършили 18 години с диагноза “шизофрении”. Разполага със 100 места предназначени ...