> Начало > Общински съвет > Общински съветници

Общински съветнициПолитическа партия „ГЕРБ”

 

1. Ангел Безергянов
2. Анита Чолакова
3. Данчо Киряков
4. Димитър Николов
5. Екатерина Гаджева
6. Ивайло Халваджиев
7. Мариана Сивкова
8. Мария Семерджиева
9. Петър Мирчев
10. Славка Раденкова Каменова

 

 

Коалиция за развитие на Община Смолян "КРОС"

1.    Анастас Караджов
2.    Валентин Венциславов Кюлхански
3.    Валентин Цолов Цолов
4.    Елисавета Христова Лободова
5.    Илия Николаев Томов
6.    Иван Тодоров Пищалов
7.    Кирил Хараламбиев Хаджихристев
 

Политическа партия „БСП”

 1. Димитър Йовчев Кръстанов
 2. Марияна Антонова Методиева
 3. Милен Танчев Пачелиев
 4. Михаил Тодоров Генчев
 5. Стефан Атанасов Сабрутев
   

Политическа партия „ДПС”

 1. Салих Рамадан Аршински
 2. Милен Руженов Журналов

Коалиция за екологично развитие и устойчивост

 

 1. Стоян Иванов Иванов
 2. Коста Атанасов Начев

 

Коалиция за Община Смолян

 1. Костадин Кръстев Василев
 2. Юлия Йосифова Кисьова

НЕЗАВИСИМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

 1. Филип Топов