> Начало > Общински съвет > Общински съветници

Общински съветнициПолитическа партия „ГЕРБ”

   

 1. Анита Младенова Чолакова
 2. Екатерина Димитрова Гаджева
 3. Данчо Кирилов Киряков
 4. Ивайло Борисов Халваджиев
 5. Мария Василева Семерджиева
 6. Михаил Стоянов Гунчев
 7. Петър Стефанов Мирчев
 8. Антон Тодоров Василев
 9. Димитър Николов Николов 
 10.   Славка Раденкова Каменова
 11.   Филип Христов Топов
   

 

Коалиция за развитие на Община Смолян "КРОС"

 1. Валентин Венциславов Кюлхански
 2. Валентин Цолов Цолов
 3. Елисавета Христова Лободова
 4. Илия Николаев Томов
 5. Иван Тодоров Пищалов
 6. Кирил Иванов Асенов
 7. Кирил Хараламбиев Хаджихристев

Политическа партия „БСП”

 1. Димитър Йовчев Кръстанов
 2. Марияна Антонова Методиева
 3. Милен Танчев Пачелиев
 4. Михаил Тодоров Генчев
 5. Стефан Атанасов Сабрутев
   

Политическа партия „ДПС”

 1. Салих Рамадан Аршински
 2. Милен Руженов Журналов

Коалиция за екологично развитие и устойчивост

 

 1. Стоян Иванов Иванов
 2. Коста Атанасов Начев

 

Коалиция за Община Смолян

 1. Костадин Кръстев Василев
 2. Юлия Йосифова Кисьова