> Начало > Общински съвет > Постоянни комисии

Постоянни комисииI. КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

 • Председател – Стоян Иванов Иванов
 • Членове:
 1. Антон Тодоров Василев;
 2. Инж. Данчо Кирилов Киряков;
 3. Инж. Димитър Йовчев Кръстанов;
 4. Димитър Николов Николов;
 5. Инж. Екатерина Димитрова Гаджева;
 6. Иван Тодоров Пищалов;
 7. Ивайло Борисов Халваджиев;
 8. Коста Атанасов Начев;
 9. Костадин Кръстев Василев;
 10. Мария Василева Семерджиева;
 11. Михаил Тодоров Генчев;
 12. Михаил Стоянов Гунчев;
 13. Салих Рамадан Аршински;
 14. Стефан Атанасов Сабрутев.

 

II.КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ЕКОЛОГИЯ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ

 • Председател – Антон Тодоров Василев
 • Членове:
 1. Анита Младенова Чолакова;
 2. Валентин Венциславов Кюлхански;
 3. Инж. Валентин Цолов Цолов;
 4. Инж. Данчо Кирилов Киряков;
 5. Инж. Екатерина Димитрова Гаджева;
 6. Коста Атанасов Начев;
 7. Костадин Кръстев Василев;
 8. Кирил Иванов Асенов;
 9. Инж. Милен Танчев Пачелиев;
 10. Михаил Тодоров Генчев;
 11. Михаил Стоянов Гунчев;
 12. Салих Рамадан Аршински;
 13. Стефан Атанасов Сабрутев;
 14. Адв. Филип Христов Топов.

 

III.КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ, МЛАДЕЖТА И СПОРТА

 • Председател – Мария Василева Семерджиева.
 • Членове:
 1. Анита Младенова Чолакова;
 2. Антон Тодоров Василев;
 3. Валентин Венциславов Кюлхански;
 4. Димитър Николов Николов;
 5. Елисавета Христова Лободова;
 6. Ивайло Борисов Халваджиев;
 7. Илия Николаев Томов;
 8. Милен Руженов Журналов;
 9. Д-р Марияна Антонова Методиева;
 10. Инж. Милен Танчев Пачелиев;
 11. Адв. Петър Стефанов Мирчев;
 12. Юлия Йосифова Кисьова.

 

IV.КОМИСИЯ ПО ЗАКОННОСТ, МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ

 • Председател – Инж. Кирил Хараламбиев Хаджихристев;
 • Членове:

 

 1. Анита Младенова Чолакова;
 2. Инж. Димитър Йовчев Кръстанов;
 3. Димитър Николов Николов;
 4. Елисавета Христова Лободова;
 5. Мария Василева Семерджиева;
 6. Адв. Петър Стефанов Мирчев;
 7. Салих Рамадан Аршински;
 8. Стоян Иванов Иванов;
 9. Адв. Филип Христов Топов;
 10. Юлия Йосифова Кисьова.

V. КОМИСИЯ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

 • Председател – Филип Христов Топов;
 • Членове:

 

 1. Валентин Цолов Цолов;
 2. Иван Тодоров Пищалов;
 3. Петър Стефанов Мирчев;
 4. Марияна Антонова Методиева;
 5. Юлия Йосифова Кисьова;
 6.