> Начало > Общински съвет > Постоянни комисии

Постоянни комисииI. КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

 • Председател – Стоян Иванов Иванов
 • Членове:
 1. Данчо Кирилов Киряков
 2. Димитър Николов Николов
 3. Екатерина Димитрова Гаджева
 4. Иван Тодоров Пищалов
 5. Ивайло Борисов Халваджиев
 6. Коста Атанасов Начев
 7. Костадин Кръстев Василев
 8. Мариана Георгиева Сивкова
 9. Мария Василева Семерджиева
 10. Михаил Тодоров Генчев
 11. Салих Рамадан Аршински
 12. Стефан Атанасов Сабрутев

 

 

II.КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ЕКОЛОГИЯ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ

 • Председател – Екатерина Димитрова Гаджева
 • Членове:
 1. Ангел Николаев Безергянов
 2. Анита Младенова Чолакова
 3. Валентин Венциславов Кюлхански
 4. Валентин Цолов Цолов
 5. Данчо Кирилов Киряков
 6. Коста Атанасов Начев
 7. Костадин Кръстев Василев
 8. Кирил Иванов Асенов
 9. Милен Танчев Пачелиев
 10. Михаил Тодоров Генчев
 11. Салих Рамадан Аршински
 12. Славка Раденкова Каменова
 13. Стефан Атанасов Сабрутев
 14. Филип Христов Топов

 

III.КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ, МЛАДЕЖТА И СПОРТА

 • Председател – Мария Василева Семерджиева.
 • Членове:
 1. Анита Младенова Чолакова
 2. Валентин Венциславов Кюлхански
 3. Димитър Николов Николов
 4. Елисавета Христова Лободова
 5. Ивайло Борисов Халваджиев
 6. Илия Николаев Томов
 7. Мариана Георгиева Сивкова
 8. Марияна Антонова Методиева
 9. Милен Руженов Журналов
 10. Милен Танчев Пачелиев
 11. Петър Стефанов Мирчев
 12. Юлия Йосифова Кисьова
   

 

IV.КОМИСИЯ ПО ЗАКОННОСТ, МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ

 • Председател – Инж. Кирил Хараламбиев Хаджихристев;
 • Членове:
 1. Ангел Николаев Безергянов
 2. Анита Младенова Чолакова
 3. Димитър Николов Николов
 4. Елисавета Христова Лободова
 5. Мария Василева Семерджиева
 6. Петър Стефанов Мирчев
 7. Салих Рамадан Аршински
 8. Стоян Иванов Иванов
 9. Филип Христов Топов
 10. Юлия Йосифова Кисьова
   

V. КОМИСИЯ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

 • Председател – Филип Христов Топов;
 • Членове:

 

 1. Валентин Цолов Цолов;
 2. Иван Тодоров Пищалов;
 3. Петър Стефанов Мирчев;
 4. Марияна Антонова Методиева;
 5. Юлия Йосифова Кисьова;
 6.