> Начало > Общински съвет > Съдебни заседатели

Съдебни заседатели

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

22.07.2019

В изпълнение на Решение по т.2 от дневния ред на заседанието на Общински съвет – Смолян, проведено на 17.07.2019 г., отразено в Протокол №55