> Начало > Проекти > CITYXCHANGE

CITYXCHANGE

МОЯТ СМОЛЯН ПРЕЗ 2050-ТА ГОДИНА

17.08.2020

Как си представяш нашия град Смолян след 30 години?

CITYXCHANGE

28.11.2018

ОБЩИНА СМОЛЯН СТАРТИРА ПРОЕКТ „POSITIVE CITY EXCHANGE“ - „CITYXCHANGE“ (АБРЕВИАТУРА +CXC) ПО ПРОГРАМАТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ "ХОРИЗОНТ 2020", ПОКАНА "ИНТЕЛИГЕНТНИТЕ ГРАДОВЕ И ОБЩНОСТИ".