Решения

РЕШЕНИЕ №894 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.01.2015 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 45

06.02.2015

ОТНОСНО: Изменение на Решение 726/27.06.2014 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на кабинет по Дентална медицина, находящ се в сграда на Дом за възрастни хора с психични разстройства с. Ровина, ...

РЕШЕНИЕ №893 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.01.2015 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 45

06.02.2015

ОТНОСНО:Отдаване под наем на недвижим имот частна общинска собственост за офис на парламентарно представена политическа партия.

РЕШЕНИЕ №892 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.01.2015 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 45

06.02.2015

ОТНОСНО: Включване на общинските жилищни имоти в Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

РЕШЕНИЕ №891 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.01.2015 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 45

06.02.2015

ОТНОСНО: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост.

РЕШЕНИЕ №890 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.01.2015 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 45

06.02.2015

ОТНОСНО: Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти в Община Смолян за 2014 г. по реда на чл. 66а от Закона за общинската собственост.

РЕШЕНИЕ №889 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.01.2015 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 45

06.02.2015

ОТНОСНО: Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Смолян през 2015 година.

РЕШЕНИЕ №888 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.01.2015 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 45

06.02.2015

ОТНОСНО: Удостояване на Основно училище „Проф. д-р Асен Златаров” – град Смолян, със „Златен плакет на Община Смолян”, по повод 90 години от основаване на училището.

РЕШЕНИЕ №887 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.01.2015 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 45

06.02.2015

ОТНОСНО: Удостояване на подп. Димитър Георгиев Кацаров със „Златен плакет на Община Смолян”

РЕШЕНИЕ №886 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.01.2015 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 45

06.02.2015

ОТНОСНО: Удостояване на Ангел Иванов Свирков със званието „Почетен гражданин на Смолян”

РЕШЕНИЕ № 885 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 18.12.2014 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 44

29.12.2014

ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 846/27.11.2014 г. в частта на точка І.1, за отдаване под наем на общински терен за поставяне на преместваем обект по реда на чл.56 от Закона за устройство на територията и Закона за общинската собственост.

< 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 140 141 >