> Начало > COVID 19

COVID 19

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО КОРОНАВИРУС

Всеки нуждаещ се от информация за новия COVID-19 може да позвъни на тел. 0301/5 89 40 в рамките на работния ден на РЗИ - Смолян. Организациите и гражданите могат да получат информация и на денонощния телефонен номер 02 807 87 57 на Министерство на ...

СИГНАЛИ ЗА НЕСПАЗВАНЕ НА КАРАНТИННИТЕ МЕРКИ

 Телефони на РЗИ - гр. Смолян за подаване на сигнали от граждани относно неспазване на карантинните мерки на територията на Община Смолян: +35988 334 8633 - след 17:00 часа +35988 449 5765 - 24 часа  

Заповед № РД-01-354/22.06.2020 г.НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

25.06.2020

За въвеждане на следните временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 23 юни 2020 г. до 30 юни 2020 г.

ЗАПОВЕД №РД-0550 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

12.06.2020

Да се въведе изпълнение на следното разписание на Линии от републиканската транспортна схема, квота на община Смолян

ЗАПОВЕД №РД-0539 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

11.06.2020

Считано от 16 юни 2020 год., се възстановява работата на плувния басейн в Смолян, при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със заповеди, инструкции, правилници и др. от ръководители на министерства и други ведомства.

Заповед № РД-01-302/03.06.2020 г.НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

04.06.2020

Въвеждане на следните временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 03 юни 2020 г. до 14 юни 2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ

03.06.2020

Детска кухня към Община Смолян възстановя предоставянето на храна за деца от 10 месечна до 3 годишна възраст, считано от 04 юни 2020г., при спазване на строги противоепидемични мерки, съгласно заповед № Р№РД-0501/02.06.2020г. на кмета на Община ...

УКАЗАНИЯ НА АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

02.06.2020

Относно превенция на разпространение на COVID-19 в социалните услуги

УКАЗАНИЯ НА МОН

02.06.2020

Приложено Ви предоставяме Указания за организиране и провеждане на присъствено обучение и дейности в институции в Системата на предучилищното и училищно образование.

Заповед № РД-01-287/30.05.2020 г.НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

02.06.2020

Въвеждане на следните временни противоепидемични мерки

1 2 3 4 5 6 7 8 >