> Начало > COVID 19

COVID 19

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО КОРОНАВИРУС

Всеки нуждаещ се от информация за новия COVID-19 може да позвъни на тел. 0301/5 89 40 в рамките на работния ден на РЗИ - Смолян. Организациите и гражданите могат да получат информация и на денонощния телефонен номер 02 807 87 57 на Министерство на ...

СИГНАЛИ ЗА НЕСПАЗВАНЕ НА КАРАНТИННИТЕ МЕРКИ

 Телефони на РЗИ - гр. Смолян за подаване на сигнали от граждани относно неспазване на карантинните мерки на територията на Община Смолян: +35988 334 8633 - след 17:00 часа +35988 449 5765 - 24 часа  

ПИСМО С ИЗХ. № 04-04-47 ОТ 31.03.2020 Г. НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

01.04.2020

Относно: препоръки за носене на лични предпазни средства

ЗАПОВЕД № Р-58 НА НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

31.03.2020

За допълнение на Заповед № Р-48 на министър-председателя от 17 март 2020 г. за създаване на Логистично-координационен център

ЗАПОВЕД № РД-01-159 ОТ 27.03.2020 Г. НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

31.03.2020

Определяне на лечебни заведения за болнична помощ за активно лечение и съответните структури в тях, които да извършват лечение и наблюдение на пациенти с COVID – 19

ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАПОВЕД № РД-01-124 ОТ 13.03.2020 Г. НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

31.03.2020

Изисквания за търговските обекти с цел осигуряване на максимално защита здравето на гражданите

Заповед РД - 01-38 / 26.03.2020 г. на директора на РЗИ - Смолян

30.03.2020

Въвеждане на противоепидемични мерки в обекти с обществено предназначение на територията на област Смолян, за срок на действие на извънредно положение

Заповед № РД-01-158 от 26.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването

30.03.2020

За изменение и допълнение на Заповед № РД-01-130/17.03.2020г. и Заповед № РД-01-140/19.03.2020г.

СЪОБЩЕНИЕ

27.03.2020

Днес, повече отвсякога от нас се изисква да сме силни, разумни и добри един към друг, и към хората, които се нуждаят от нас, за да внесем спокойствие и сигурност в битието на децата и да им дадем положителния пример, от който се нуждаят, за това, ...

ЗАПОВЕД №РД-01-154

27.03.2020

Изменение на Заповед №РД-01-124 от 13.03.2020 г., изм. доп. със Заповед №РД-01-131 от 17.03.2020 г....

1 2 3 4 >