> Начало > COVID 19

COVID 19

Заповед № РД-01-477/31.07.2020 г.НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

04.08.2020

За въвеждане на следните противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 01.08.2020 г. до 31.08.2020 г.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО КОРОНАВИРУС

Всеки нуждаещ се от информация за новия COVID-19 може да позвъни на тел. 0301/5 89 40 в рамките на работния ден на РЗИ - Смолян. Организациите и гражданите могат да получат информация и на денонощния телефонен номер 02 807 87 57 на Министерство на ...

СИГНАЛИ ЗА НЕСПАЗВАНЕ НА КАРАНТИННИТЕ МЕРКИ

 Телефони на РЗИ - гр. Смолян за подаване на сигнали от граждани относно неспазване на карантинните мерки на територията на Община Смолян: +35988 334 8633 - след 17:00 часа +35988 449 5765 - 24 часа  

ЗАПОВЕД № РД-01-403/15.07.2020 г. НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

16.07.2020

Относно въвеждането на времени противоепидемични мерки на територията на република България, считано от 16 юли 2020 г. до 31 юли 2020 г.

Заповед № РД-01-399/12.07.2020 г.НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

13.07.2020

Относно въвеждането на времени противоепидемични мерки на територията на република България, считано от 13 юли 2020 г. до 15 юли 2020 г.

ЗАПОВЕД №РД-0740 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

10.07.2020

Въвеждане на временни противоепидемични мерки в обектите с обществено предназначение на територията на Община Смолян, за срок на действие до 31 юли 2020 г.

Заповед № РД-01-393/09.07.2020 г. НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

09.07.2020

Удължаване срока на обявената извънредна епидемична обстановка до 31 юли 2020 г. и въведените противоепидемични мерки на територията на страната.

Заповед № РД-01-354/22.06.2020 г.НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

25.06.2020

За въвеждане на следните временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 23 юни 2020 г. до 30 юни 2020 г.

ЗАПОВЕД №РД-0550 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

12.06.2020

Да се въведе изпълнение на следното разписание на Линии от републиканската транспортна схема, квота на община Смолян

ЗАПОВЕД №РД-0539 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

11.06.2020

Считано от 16 юни 2020 год., се възстановява работата на плувния басейн в Смолян, при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със заповеди, инструкции, правилници и др. от ръководители на министерства и други ведомства.

1 2 3 4 5 6 7 8 >