> Начало > Заявление за участие по проект "Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в община Смоля

Заявление за участие по проект "Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в община Смолян"

УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ДО 31.03.2020 Г.

02.01.2020

По проект № BG16M1OP002-5.003-0004 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Смолян“

Заявление за участие по проект "Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в община Смолян"

01.10.2019

 УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ! От 01.10.2019 г. стартира приема на заявления за участие в проект № BG16M1OP002-5.003-0004 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Смолян“, финансиран по Оперативна програма ...