> Начало > Избори за общински съветници и за кметове – 27 октомври 2019 г.

Избори за общински съветници и за кметове – 27 октомври 2019 г.

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ (ЦИК)

Информация и контакти на Централна избирателна комисия (ЦИК)

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ“ (ГРАО)

Информация и контакти на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ (ГРАО)

ПОКАНА ДО УПЪЛНОМОЩЕНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ ОТ ПАРТИИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНСУЛТАЦИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪСТАВА НА ОИК - СМОЛЯН

12.08.2019

За произвеждане на избори за общински съветници и за кметове – 27 октомври 2019 г.