> Начало > Избори за членове на Европейския парламент от Република България – 26 май 2019 г.

Избори за членове на Европейския парламент от Република България – 26 май 2019 г.

ЕВРОПЕЙСКИ ИЗБОРИ 2019 Г.

Информация, как да гласуваме и как функционират изборите.

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ (ЦИК)

Информация и контакти на Централна избирателна комисия (ЦИК)

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ (РИК)

Информация и контакти на Районна избирателна комисия (РИК)

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ“ (ГРАО)

Информация и контакти на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ (ГРАО)

ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ

12.04.2019

ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, НАСРОЧЕНИ НА 26 МАЙ 2019 Г.

ПОКАНА ДО УПЪЛНОМОЩЕНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ ОТ ПАРТИИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНСУЛТАЦИИ ПРИ КМЕТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪСТАВА НА СИК И ПСИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

12.04.2019

За произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България – 26 май 2019 г.

ЗАПОВЕД №РД-0358 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

12.04.2019

Определяне на местата за поставяне на плакати, обръщения и други предизборни агитационни материали на кандидати, политически партии, коалиции и инициативни комитети за избори за членове на Европейския парламент от Република България – 26 май 2019 г.

ЗАПОВЕД №РД-0238 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

02.04.2019

За определяне на местата за обявяване на избирателните списъци в община Смолян

ЗАПОВЕД №РД-0237 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

02.04.2019

За образуване на 88 (осемдесет и осем) броя избирателни секции на територията на община Смолян за провеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.