> Начало > Енергийна ефективност

Енергийна ефективност

КРАТКОСРОЧНА ПРОГРАМА ВЕИ 2020-2023 Г.

10.12.2019

Програма проект...

ОТЧЕТ ПО ЧЛ.12 ОТ ЗЕЕ

19.02.2019

Отчет по чл.12 от ЗЕЕ на община Смолян за 2018 г.

Енергийна ефективност

26.02.2018

Закони, отчети на общината и документи от националното законодателство.