> Начало > Избори за народни представители - 26 март 2017 г.

Избори за народни представители - 26 март 2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

03.04.2017

Община Смолян информира всички членове на секционните избирателни комисии участвали в произвеждането на изборите за народни представители на 26 март 2017 г., че от 03.04.2017 г. (понеделник) започва изплащането на възнагражденията.

РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ

Разяснителна кампания на ЦИК за произвеждане на изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г.

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ (ЦИК)

Информация и контакти на Централна избирателна комисия (ЦИК)

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ (РИК)

Информация и контакти на Районна избирателна комисия (РИК)

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ“ (ГРАО)

Информация и контакти на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ (ГРАО)

ЗАПОВЕД №РД-0220 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

23.03.2017

Утвърждавам номерация на избирателната секция в Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Братан Шукеров" АД - № 22 31 00 091 за провеждане на избори за народни представители на 26 март 2017 г.

РЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ НА 25.03.2017 ГОДИНА

20.03.2017

За изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Условия за гласуване на избиратели/гласоподаватели с увредено зрение или със затруднения в придвижването

16.03.2017

В изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА

16.03.2017

Информация за адресите и телефоните в Районна прокуратура гр.Смолян, на които гражданите могат да подават сигнали за престъпления против политическите права, във връзка с провежданите на 26.03.2017 г. предсрочни парламентарни избори за Народно ...

ЗАПОВЕД №РД-0180 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

16.03.2017

Временно е ограничено движението на моторните превозни средства по улични отсечки в непосредствена близост до Областна администрация - Смолян и Община Смолян на 25 и 26 март 2017 г.

1 2 >