> Начало > Избори за народни представители - 26 март 2017 г.

Избори за народни представители - 26 март 2017 г.

РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ

Разяснителна кампания на ЦИК за произвеждане на изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г.

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ (ЦИК)

Информация и контакти на Централна избирателна комисия (ЦИК)

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ (РИК)

Информация и контакти на Районна избирателна комисия (РИК)

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ“ (ГРАО)

Информация и контакти на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ (ГРАО)

ЗАПОВЕД №РД-0220 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

23.03.2017

Утвърждавам номерация на избирателната секция в Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Братан Шукеров" АД - № 22 31 00 091 за провеждане на избори за народни представители на 26 март 2017 г.

РЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ НА 25.03.2017 ГОДИНА

20.03.2017

За изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Условия за гласуване на избиратели/гласоподаватели с увредено зрение или със затруднения в придвижването

16.03.2017

В изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА

16.03.2017

Информация за адресите и телефоните в Районна прокуратура гр.Смолян, на които гражданите могат да подават сигнали за престъпления против политическите права, във връзка с провежданите на 26.03.2017 г. предсрочни парламентарни избори за Народно ...

ЗАПОВЕД №РД-0180 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

16.03.2017

Временно е ограничено движението на моторните превозни средства по улични отсечки в непосредствена близост до Областна администрация - Смолян и Община Смолян на 25 и 26 март 2017 г.

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

15.03.2017

Oт избирателните списъци в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. (чл.39, ал.1 от ИК)

1 2 >