> Начало > Устройство на територията

Устройство на територията

ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛЕН 129, АЛ.5 ОТ ЗУТ

 ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛЕН 129, АЛ.5 ОТ ЗУТ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ВЛЕЗЛИТЕ В СИЛА ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИ СТРОЕЖИ ОТ ОБЩИНА СМОЛЯН

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ВЛЕЗЛИТЕ В СИЛА ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИ СТРОЕЖИ ОТ ОБЩИНА СМОЛЯН

РЕГИСТЪР НА СДРУЖЕНИЯТА

Публичен регистър по ЗУЕС