> Начало > Проекти

Проекти

АКТУАЛНО

Справка за актуални проекти

SMARTIMPACT

SmartImpact е голяма стъпка в хода на модернизацията на града и превръщането му в привлекателно място за младите хора, както и благоприятна среда за бъдещи инвестиции.

MUSTER

Проект "MUSTER" (многостепенно управление за интегрирано и устойчиво регионално развитие) по програма "Европа за гражданите 2014-2020"

СПРАВКА ПРОЕКТИ

Справка за изпълнявани проекти

ИЗПЪЛНЕНИ ПРОЕКТИ

Справка за изпълнени проекти