> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

Публични търгове с тайно наддаване

24.04.2018

За отдаване под наем на общински имоти, находящи се на територията на община Смолян.

ПОСТЪПИЛО ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

20.04.2018

От „ПЕРЕЛИК ИНФРАСТРУКТУРНА КОМПАНИЯ“ АД гр.Смолян за „Водовземане от повърхностен воден обект „Перелик-4“, „Водем №4“ и „Водоем №5“, в м. „Карлък“, землище на с.Стойките, общ. Смолян обл. Смолян“.

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

18.04.2018

С Решения №785, №786, №787, №788, №789, №790, №791 и №792 на Общински съвет - Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 2510

18.04.2018

ДО КУЗМАН АНАСТАСОВ МАНДЖУКОВ И ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ МИЛУШЕВ

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 157-002

18.04.2018

ДО НИКОЛИНА ГЕОРГИЕВА ПОПИВАНОВА, НЕВЕНА ИВАНОВА ДАРМОНЕВА, ХРИСТО НИКОЛОВ СТОЯНОВ, НИКОЛА ХРИСТОВ СТОЯНОВ И ВЕСЕЛИН ХРИСТОВ СТОЯНОВ

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС

17.04.2018

За длъжността „ДИРЕКТОР“ на детска градина „РАДОСТ“ - Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ №УТ002404

12.04.2018

ДО НАТАЛИ ХРИСТОВА ШИРОКОВА

СЪОБЩЕНИЕ №УТ002019

12.04.2018

ДО ЕЛЕНА АСЕНОВА ПЕРНИЧЕВА-РОСТЕНГ

СЪОБЩЕНИЕ №УТ000152

12.04.2018

ДО МАРИЯ РУСКОВА ГАНОЗОВА, ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГАНОЗОВ И СИЙКА ДИМИТРОВА БОДУРОВА

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК

12.04.2018

Лица със съставени АУЗД по чл.107 ДОПК

< 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 157 158 >